• Juridisk- och skatterådgivning

    Att känna sig säker, bekväm och välinformerad gällande sin fastighetsinvestering är ett väsentligt krav, framförallt i ett främmande land. Därför har vi har byggt upp ett nätverk av oberoende partners, erkända för sina färdigheter inom juridiska och skattemässiga områden. De kan hjälpa dig att fatta beslut och guida dig genom hela processen.

    Våra juridiska experter hjälper dig att få klarhet i eller omkring komplicerade frågor.