• Investera i Portugal

  Att investera i fastigheter i Portugal, lär känna fördelarna med detta EU-land.

  Landets tillgångar:


  Miljö:
  - Atlanten, behagligt väder och det fantastiska solljuset (ca 300 soldagar per år)
  - Havsnära
  - Den biologiska mångfalden, både djur- och växtarter
  - En extraordinärt kulturarv

  Tillgänglighet:
  - Flygförbindelser till de viktigaste europeiska och internationella flygplatserna
  - Utmärkt väginfrastruktur
  - Kryssningsterminalen i Lissabon och marinor längs hela kusten.

  Tryggt:
  - Låg kriminalitet
  - Vänlig lokalbefolkning
  - Ett stabilt och demokratiskt politiskt system

  Ekonomisk stabilitet och förmånliga skattevillkor:
  - Europeisk valuta och en av de lägsta levnadskostnaderna i Europa där en bekväm och trevlig livsstil erbjuds
  - Ett förmånligt sjukvårdssystem
  - Låg finansiell risk (valutakurser, r��ntor och inflation ��r kontrollerat av Europeiska centralbanken)
  - Förenklade förfaranden och en total insyn i köpeprocessen för utländska investerare
  - Gynnsamma skatteregler
  - Sedan länge ett favoritresemål för semesterfirare eller permanentboende

  Möjlighet till fastighetsaffärer i ett mycket gynnsam marknadsläge:
  - Stort attraktionskraft som semestermål, ökad fastighetsmarknad b���������de f��r s��songsuthyrning och förvärv.
  - Lönsam uthyrning

  Fastigheter i Portugal:
  - Fastigheter med unika och attraktiva lägen, med hög kvalitet och till konkurrenskraftiga priser
  - Ett landskap och stadsmiljö som skyddas av statliga regleringar som begränsar byggtätheten
  - Erkänt hög byggkvalitet
  - Goda köpvillkor
  - Ett rättssystem som reglerar marknaden och skyddar köpare

  Kombinationen av detta ger en hög livskvalitet och placerar Portugal som en av de främsta i valet gällande såväl permanent som semesterboende.